AKADEMİK AHLAK FELSEFESİ VE ETİK DEĞERLER EĞİTİMİ NEDEN DEĞERLER EĞİTİMİ?


Neden Değerler Eğitimi? 

“Kişisel ve toplumsal yaşamın omurgasını değerler oluşturur.” tezinden hareketle “Bütün insanlar, davranışlarında değerleri gözetirler.” tezi ileri sürülebilir. Bu tezden hareketle de “Toplumsallık içine doğan her öznenin, kaçınılmazcasına bir değer dünyası da vardır.” sonucuna ulaşılabilir. Kişinin toplumsallaşma sürecinde ahlaki omurgasının oluşumunda değer dünyasının etkisi yadsınamaz. Kişilik, dilsel ve ahlaksal gelişimle eşzamanlıdır, hatta onun bunların toplamı olduğu da söylenebilir. Erinlik ya da ön ergenlik döneminde henüz oyun çağındaki çocukların da bu nedenle değer dünyaları olduğu ileri sürülebilir. İnsan davranışlarını, kavramsal anlamda tanımlayamasalar da, değerlendirmelerini değerleri temele alarak yaptıkları söylenebilir.

Eğitimin hareket noktalarından biri, Sokratik Yöntem kullanılarak çocuklarda eleştirel ve yaratıcı düşünme becerileri geliştirmektir. Bu amacın dayandığı tez şudur: “Toplumsallık içine doğan her özne değerlere sahiptir. Somut anlamda zihinlerinde olan kavramları temele alarak eleştirel, yaratıcı düşünme becerileri kazanabilirler.

Değerler eğitiminin temel amaçları; çocuklarımızın sağlıklı kişiliğin temel taşlarını oluşturan toplumsal ve evrensel değerleri kazanmalarını ve kişiliklerinin her yönüyle gelişmesini sağlamak, öğrencilerimizi toplumsal ve evrensel yaşamayı yaşam biçimi haline getirmiş bireyler olarak yetiştirmek, çeşitli programlar aracılığı ile öğrencilerin temel insani özellikleri kazanmasını sağlamak, değerlere karşı duyarlılık oluşturmak ve onları davranışa dönüştürme konusunda öğrencilere yardımcı olmaktır.Bu temel amaçlar çerçevesinde gerçekleştirilmek istenen somut hedefler de şunlardır: 

1.    Öğrencilere temel insanî değer ve erdemlerin kazandırılması, değerlere karşı duyarlılık oluşturulması ve onları davranışa dönüştürülmesi; 
2.    Toplum tarafından kabul gören değerlerin uygun okul ortamı oluşturularak geliştirilmesi ve pekiştirilmesi; 
3.    Öğrencilerin sorumluluk duygularının geliştirilmesi; 
4.    Akademik bilgi ve gerçek hayatta rehberlik edecek ahlaki değerlerle donatılmış öğrencilerin yetiştirilmesi; 
5.    Kültürel kodların güçlendirilmesi; 
6.    Okul ve çevresindeki sosyal yaşamın ahlaki ve etik değerlere uygun olarak şekillenmesi; 
7.    “Ahlak Temelli Davranış” kavramının yerleştirilmesi; 
8.    Öğrencilerde ahlaki bir topluluk bilincinin olusturulması 

Burada, okulun iki temel sorumluluğu öne çıkmaktadır: 
1.    Geçmişten devralınan geleneksel kültürel değerleri yeni hayat biçimleri içerisine faydalı bir şekilde nasıl alabiliriz? 
2.    Yeni kültürel değerleri geleneksel kültür sistemi içerisine nasıl yerleştirebiliriz? 

Değerler Eğitiminin neden bir zorunluluk olduğu, aşağıdaki iki soruya verilecek cevaplarla ortaya çıkmaktadır. 
•    Bir taraftan muasır medeniyeti yakalarken aynı zamanda kendimiz olarak nasıl kalabiliriz?
•    Hem modern dünyaya yön verebilmek ve hem de kendi kültürel değerlerimizi koruyarak toplumsal çözülmeye maruz kalmamak nasıl olabilir?