AKADEMİK ULUSLARARASI PROGRAMLAR REGGIO EMILIA NEDEN REGGIO?


REGGİO EMİLİA OKULLARINDA BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM YAPILIR

Çocuğun gelişiminin büyük bir kısmının okul öncesi dönemde geliştiği düşünülürse, bu becerilerin bazılarının erken yaşlarda kazandırılması çok önemlidir. Zengin uyarıcılarla donatılmış çevreler, çocuğun kendini özgür hissetmesi ve yaparak yaşayarak öğrenmesi, çocuğun problem çözme becerisini artıracak ve hayata daha çok hazırlayacaktır. Reggio Emilia Yaklaşımı felsefesi, eğitim ortamı, çocuğa verdiği değer ve öğretmenin bir “pusula” rolünü üstlenmesi gibi özellikleriyle çocuğun öğrenme hızını ve kapasitesini üst düzeye çıkarmaktadır. Reggio Yaklaşımı çocuğun yaratıcılığını engelleyen kalıplaşmış, katı ve geçerliliğini yitirmiş geleneksel eğitim metotları yerine, aktif, yaratıcı, problem çözme gücü gelişmiş ve eleştirel düşünen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Reggio Emilia okullarında geliştirilen projelerde çocuklar fen, matematik, dil, sanat, müzik gibi disiplin alanlarını bir bütün halinde projeler içinde işler. Ayrı ve ayrı işlenildiğinde çocuklar için anlamsız hal aldığı bu disiplinler, proje yaklaşımı sayesinde çocuğun anlayabileceği ve kullanabileceği şekilde bütünleştirilmiş olarak sunulur. Reggio sistemiyle yetişen çocukların yaratıcılığı üst düzeye çıkar, özgüvenleri gelişir ve dayanışma içerisinde hareket ederler. Reggio Emilia okullarında çocuklar bir bilim insanı mantığı ile yetişirler.

Okullardaki tüm seviyelerdeki işbirliği, Reggio eğitimcilerinin belirledikleri kompleks hedeflerin gerçekleşmesini mümkün kılmaktadır.

Yapılandırılmış, esnek olmayan, hatta tek merkezden yönetilen programları kullanmaya alışmış olan eğitim sistemlerinden,  böylesine özgür ve demokratik bir okul anlayışına geçmek oldukça zordur.Ülkemizde okulöncesi eğitim kurumlarında uygulanan programların hemen hepsi yapılandırılmış olup, çoğu tek merkezden yönetilen bir yapıya sahiptir. Programlar öğretmen odaklıdır ve kazanımlar öne çıkmaktadır. Önemli olan çocukların nasıl öğrendiği değil, neyi öğrendiğidir. Reggio Emilia Yaklaşımı bu anlamda, ülkemiz için sağlıklı nesiller yetiştirmek adına, okulların kendi programlarını gözden geçirmeye teşvik edecek güce sahiptir.