AKADEMİK ÖLÇME DEĞERLENDİRME ÖDEVLER


KAYI Okulları ev ödevini, “öğretmen tarafından verilen, okul saatleri dışında tamamlanan, her bir öğrencinin öğrenme ve gelişim sürecini destekleyen bir öğrenme deneyimi” olarak tanımlar. Etkili ev ödevi;

•  Anlamlı ve amaca uygundur.                                 

•  Öğrenciye aşırı yüklenmeye engel olmak için dikkatli planlanmıştır.

•  Öğretmen tarafından açık bir şekilde anlatılmış ve öğrenciler tarafından anlaşılmıştır.

•  Öğrencilerin farklı öğrenme ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla gerektiğinde farklılaştırılmıştır.

•   Zaman ayarlaması konusunda gözden geçirilmiştir.

Ev ödevi yalnızca kalem ve kâğıt gerektiren çalışmalarla sınırlı değildir. Bilgisayarda yapılacak çalışmaları içerdiği gibi pratik yapmak, gözlem yapmak, tekrar etmek, röportaj yapmak, araştırma yapmak şeklinde de uygulanır.

 

 

Ev Ödevlerinin Türleri

 

 

Tanımı

 

Amacı

Tamamlama ödevi

Sınıfta başlamış olan ve evde tamamlanan tüm çalışmalar

Öğrencilerin öğretim programını güncel olarak takip etmelerine yardımcı olmak

Alıştırma ödevi

 

Sınıfta öğrenilen kavram ve becerilerin tekrar ve pekiştirmesini sağlayan tüm çalışmalar

Öğrencilerin yeni edinilen becerileri geliştirmelerine ve yeni kavramları pekiştirmelerine yardımcı olmak

Hazırlık ödevi

 

Öğrencileri yeni bir öğrenmeye veya yaklaşmakta olan bir değerlendirmeye hazırlayan tüm çalışmalar

 

Öğrencilerin öğrenmeye hazırlık için gereken bilgileri toplamasını ve testlere, sunumlara ve performanslara hazırlanmasını sağlamak

Projeler ve geniş kapsamlı ev ödevleri

Yeni bağlamlarda öğrenme sürecini keşfetmeyi sağlayan ve sınıf ortamında gerçekleşen öğrenmenin alanını genişleten çalışmalar

Öğrencileri problem çözmeye, yaratıcı ve eleştirel düşünmeye teşvik etmek