KURUMSAL ÖĞRENCİ KONSEYİ


KURUMSAL / ÖĞRENCİ KONSEYİ

Öğrencilerin seçme ve seçilme hakkı, liderlik, topluluk karşısında kendini ifade edebilme, risk alabilme, temsil edebilme gibi konularda yaşayarak bilinçlenmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmaları yürüten yapıdır. Konsey, okulun açıldıktan sonraki beşinci hafta yapılan seçimlerle belirlenir. Seçim propaganda çalışmaları okulun üçüncü haftası başlar.

​Öğrenci Konseyi, her sınıf düzeyinde öğrenciler tarafından önceden belirlenen adaylar arasında yoğun geçen propaganda dönemi sonucunda seçim sandıklarında oy çokluğu ile seçilerek;

• Sınıf Temsilcileri

• İlkokul Başkanı

• Ortaokul Başkanı

• Anadolu Lisesi Başkanı

• Kampüs Genel Başkanı görevlerine gelirler.

Kampüs Genel Başkanı lise öğrencileri arasından seçilir. Rutin olarak ayda bir kez ve gerekli gördüğü diğer zamanlarda Öğrenci Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır. Yıl içinde yapılan toplantılarda öğrenci sorunlarını çözmek adına, görüş ve önerilerini öncelik sırasına göre gerekli birimlere iletmek; yine öğrencilerin kendi aralarındaki iletişimlerini güçlendirmek ve görev verildiğinde okulu temsil etmek gibi önemli görevleri üstlenirler.

Öğrenci Konseyi okulun her türlü organizasyonunda etkin görev alır. Toplantılar düzenler, sosyal sorumluluk projelerinde öncüdür, kutlama ve festivallerde organizasyona liderlik eder, kampüs işleyişi ile ilgili, kampüs müdürü ile birlikte çalışır.

Kampüs içinde, çalışmalarını gerçekleştirecek ve toplantılarını yapacakları Öğrenci Konseyi Toplantı Salonu’na sahiptirler.

Öğrenci Konseyi, tüm çalışmalarını PDR ile işbirliği içinde yürütür.

 

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Konseyi:

 

İlkokul Başkanı: Mesut Duman, 2A

İlkokul Başkan Yardımcısı: Kerem Güven, 4A

 

Ortaokul Başkanı: Bartu Canıbeyaz, 8A

Ortaokul Başkan Yardımcısı: Defne Savaş, SPICA 6

 

Anadolu Lisesi Başkanı: Ela Begüm Ansar, 10A

Anadolu Lisesi Başkan Yardımcısı: Çağla Ankara, 9A 

 

Kampüs Başkanı: Buse Usta, 9A

Kampüs Başkan Yardımcısı: Feyza Eroğlu, 11A