KURUMSAL ÖĞRENCİ KONSEYİ


KURUMSAL / ÖĞRENCİ KONSEYİ

Öğrencilerin seçme ve seçilme hakkı, liderlik, topluluk karşısında kendini ifade edebilme, risk alabilme, temsil edebilme gibi konularda yaşayarak bilinçlenmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmaları yürüten yapıdır. Konsey, okulun açıldıktan sonraki beşinci hafta yapılan seçimlerle belirlenir. Seçim propaganda çalışmaları okulun üçüncü haftası başlar.

​Öğrenci Konseyi, her sınıf düzeyinde öğrenciler tarafından önceden belirlenen adaylar arasında yoğun geçen propaganda dönemi sonucunda seçim sandıklarında oy çokluğu ile seçilerek;

• Sınıf Temsilcileri

• İlkokul Başkanı

• Ortaokul Başkanı

• Anadolu Lisesi Başkanı

• Kampüs Genel Başkanı görevlerine gelirler.

Kampüs Genel Başkanı lise öğrencileri arasından seçilir. Rutin olarak ayda bir kez ve gerekli gördüğü diğer zamanlarda Öğrenci Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır. Yıl içinde yapılan toplantılarda öğrenci sorunlarını çözmek adına, görüş ve önerilerini öncelik sırasına göre gerekli birimlere iletmek; yine öğrencilerin kendi aralarındaki iletişimlerini güçlendirmek ve görev verildiğinde okulu temsil etmek gibi önemli görevleri üstlenirler.

Öğrenci Konseyi okulun her türlü organizasyonunda etkin görev alır. Toplantılar düzenler, sosyal sorumluluk projelerinde öncüdür, kutlama ve festivallerde organizasyona liderlik eder, kampüs işleyişi ile ilgili, kampüs müdürü ile birlikte çalışır.

Kampüs içinde, çalışmalarını gerçekleştirecek ve toplantılarını yapacakları Öğrenci Konseyi Toplantı Salonu’na sahiptirler.

Öğrenci Konseyi, tüm çalışmalarını PDR ile işbirliği içinde yürütür.

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Konseyi 

Öğrencilerimizde yerleşik bir demokrasi kültürünün oluşmasına katkıda bulunduğuna inandığımız, Okul ve Kampüs Başkanlığı seçimlerimize göre 9A sınıfından Ulaş Eren Yıldız'ı Kampüs Başkanı, 4A sınıfından Cihan Özdemir İlkokul Başkanı, 7A sınıfından Ali Kaan Karaduman Ortaokul Başkanı ve 11B sınıfından Taha Özketen Lise Başkanı seçildi. Sınıf temsilcilerimiz ise 10A Sınıfından Feyza Eroğlu, 11A Sınıfından Emre Demirkıran, 9A Sınıfından Ulaş Eren Yıldız, 11B Sınıfından Taha Özketen olarak belirlendi. 

Kampüs ve Okul Başkanlığı seçimlerinde aday öğrencilerimizin göstermiş oldukları performans ve ekip ruhunu yansıtan çalışmaları için teşekkür ediyor, onlara yeni görevinde başarılar diliyoruz.

 

KAYI Okulları Öğrenci Konseyi 

Kampüs Başkanı - Ulaş Eren Yıldız 9A

İlkokul Başkanı - Cihan Özdemir 4A

Ortaokul Başkanı - Ali Kaan Karaduman 7A

Lise Başkanı - Taha Özketen 11B

 

Sınıf Temsilcileri

Ceyda Yüksel 1A

Mustafa Kuzey Yılmazer 2A

Kerem Yalçın 3A

Cihan Özdemir 4A

Eylül Tuana Şenyurt Spica5

Zahide Nur Uçan Mira5

Mehmet Emre Asan 6A

Ali Kaan Karaduman 7A

Çağla Ankara 8A

Ulaş Eren Yıldız 9A

Feyza Eroğlu 10A

Emre Demirkıran 11A

Taha Özketen 11B