AKADEMİK ULUSLARARASI PROGRAMLAR REGGIO EMILIA ÖĞRETMENİN ROLÜ


“ÖĞRETMENLER AYNI ZAMANDA BİRER ÖĞRENENDİR”

Reggio Emilia Yaklaşımında, öğretmenin rolü çocuğa göre şekillenmektedir. Geleneksel öğretmen imajının yerini, değişime ve gelişime açık esnek öğretmen imajı almaktadır. Öğretmen dinleyici ve gözlemci, öğrenen ve araştırmacı, gerektiğinde ise yardımcı ve rehberdir. Öğrenme sürecinde doğru sorular sorarak çocuğun merak güdüsünü ve sorgulama becerisini  harekete geçiren provakatördür..

Atölye Anaokulunda öğretmenlerin görevi, öğrenme yaşantıları için çocuklarla birlikte keşfe çıkmak, kışkırtıcı fikirler ortaya atmak, problem çözmek ve tartışma başlatmak, öğrenme sürecini belgelemek, öğrenme yaşantıları içindeki bağlantıları görmeleri için çocuklara yardımcı olmak, aileler ve diğer öğretmenlerle projeler konusunda işbirliği halinde olmak, ev, okul ve aile arasındaki bağlantıları geliştirmektir.

  

Reggio Emilia yaklaşımının temel varsayımlarından biri çocuklar ve öğretmenler arasındaki ilişkinin karşılıklı saygı ve işbirliği temelinde olduğunda, çocukların sosyal ve akademik olarak daha iyi geliştikleridir. Öğretmenler okulda demokratik ve özgür bir ortam sağlayarak, çocukların öğrenme ortamını birlikte yaratmalarına fırsat vererek ve sordukları sorulara olumlu yanıtlar vererek ilişkinin pozitif biçimde yapılanmasında önemli bir rol oynamaktadırlar.

Atölye Anaokulunda çocuğun var olan potansiyelini geliştirmesi, eğitim seviyesi yüksek ve erken çocukluk eğitimi konusunda uzman, bilgi ve beceri düzeyi yüksek, süpervizyon alan ve mesleki gelişim çalışmalarına katılan öğretmenler görev almaktadırlar. Tüm müfredatın oluşmasından, projelerin yürütülmesinden, dökümentasyon, geliştirme toplantıları ve aile katılımı konularının koordinasyonundan sorumlu olan Pedagojista, iç ve dış atölyelerde projelerin çocuklarla birlikte  planlanması ve yürütülmesi konusunda öğretmenlerle işbirliği içinde çalışan görsel sanatlar konusunda uzmanlaşmış atelerista  ve okul öncesi uzman sınıf öğretmenleri Reggio Okullarının temel yapı taşlarıdır.