ECASSE - ÇEVRE OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİ / OKULDAKİ TARLAM

“Okuldaki Tarlam”, metropol yaşamının bireyi tümüyle tüketici olarak konumlandırdığı günümüzde, şehirde gıda yetiştirerek şimdikinden daha sürdürülebilir bir toplum modelini uygulamayı; yetişmekte olan bireyleri “köylü üretir şehirli tüketir” mantığından çıkmayı, üretmeye yabancılaşmaya karşı bir adım atmayı, sadece tüketici olmak zorunda olmadığımızı ve “emeksiz” ürün olmadığını ve tarımın kentte de yapılabilir olduğunu göstermeyi’’ amaçlamaktadır. “Okuldaki Tarlam” okulda öğrencilerin de içinde olduğu bir üretim-tüketim modeli oluşturmayı hedeflemiştir. Tümüyle organik tarım metotlarının kullanıldığı üretim aşamaları, doğal ve sağlıklı yaşam bilinci geliştirir. Tarlada yetiştirilen ürünler okul mutfağında malzeme olarak kullanılır, kooperatifte satılır.