OKULLARIMIZ


AKADEMİK / OKULLARIMIZ 

KAYI Okulları, eğitimde etkinliğini hala sürdüren anlayışları ve yenilikçi uygulamaları sentezleyerek bireysel ve kurumsal başarıyı amaçlarken üç ana hedef doğrultusunda hareket eder. Bu hedefler, standart sınavlarda yüksek başarı elde edilmesi; öğrencinin en az iki dili etkin bir biçimde öğrenmiş olarak mezun olması ve ulusal ve uluslararası toplumun seçkin bir bireyi konumuna gelmesini sağlayacak sosyal ve bireysel kazanımlara sahip olması şeklinde sıralanmaktadır.

Benimsediği hedefler ve bu hedeflere yönelik olarak sunduğu eğitim ve öğretim olanaklarıyla alanında öncü bir eğitim kurumu olmayı amaçlayan KAYI Okulları, uyguladığı öğretim metodolojisi, öğretim programlarının içeriği ve sosyal etkinlikleriyle, öğrencisinin ilgi duyduğu ve ilerde meslek olarak seçeceği bilgi alanını belirleyebilme, öğrenciyi bu yönde destekleyerek geliştirmenin yanı sıra onun dil kavramını oluşturmasını ve geliştirmesini temel alarak öz-kültürünü ve diğer kültürleri tanımasını, kültürlerarası farkındalık ve bilinç sahibi olmasını sağlamayı kuruluş felsefesi olarak benimsemiştir.

KAYI Okulları,  her bireyin farklı bir alanda üstün beceri potansiyeline sahip olarak doğduğu inancından hareketle, öğrencinin potansiyelini kurumsal uygulamalarıyla ortaya çıkararak ve onun becerisini geliştirerek mezun etmeyi hedeflemiştir.

KAYI Okulları, bu hedefler doğrultusunda, eğitim öğretim programlarına çeşitli metotları ve ölçme-değerlendirme yöntemlerini dâhil ederken farklılaştırılmış öğretim tekniklerini uygulayarak çalışmayı ve nihayetinde tam öğrenmenin gerçekleşmesini sağlamayı eğitim yaklaşımının vazgeçilmezi olarak benimsemiştir.

KAYI Okulları, bu felsefe ile hareket ederek; misyonunu gerçekleştirmeyi ve vizyonuna ulaşmayı amaçlar. 

Okulumuz demokrasi, güven ve sorumluluk olgularının var olduğu ve yaşandığı bir ortamdır.  Eğitim anlayışımız, insanı bir bütün olarak gören, öğrenci merkezli, çağdaş ve demokratik bir eğitim anlayışıdır. Öğrenciler aktif olmaya ve kendi tercihlerini yapmaya teşvik edilir. Öğrencilerin girişimci olmaları ve sorumluluk bilinci kazanmaları konusunda okul ortamında her türlü düzenleme yapılır.

Her öğrenci özel yeteneklere sahiptir ve kendine özgü bir öğrenme biçimi vardır. Okulumuzda öğrencinin farklı öğrenme ihtiyacını görür ve  değerlendiririz.