OKULLARIMIZ ORTAOKUL ORTAOKUL AKADEMİK PROGRAM


ORTAOKUL / ORTAOKUL AKADEMİK PROGRAM

KAYI Ortaokulu ülkemizin hızla gelişen eğitim ortamına uygun, uluslararası standartları yakından takip eden bir okuldur. İlkokulun mutlu ve keyifli eğitim ortamını, zenginleşen akademik içerikle harmanlayıp çocukluktan ergenliğe geçiş dönemindeki öğrencilerini yeni, zevkli öğrenmelere taşımayı hedeflemiştir.

Özgün kişilik özelliklerinin ve akademik yönelimlerin belirginleştiği ortaokul döneminde bilimin, sanatın ve sporun iç içe geçtiği; farklı alanlardaki öğrenmelerin birbirini desteklemesine olanak sağlayan bir eğitim planlaması ile çalışırız.

Öğrencilerimizin farklı öğrenme ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş, onların gelişimlerine katkı sağlayacak yaklaşım ve müfredatlarla eğitim programlarımızı zenginleştirmekteyiz. Bu çerçevede Türkiye’de bir “ilk” uygulama olarak MEB müfredatının Fieldwork Education tarafından COBIS İngiliz Okullar Birliği ve CIS Uluslararası Okullar Konseyi işbirliği ile hazırlanan, İngiltere ve dünyada birçok okulda başarı ile uygulanan International Middle Years Curriculum İngiliz uluslararası ortaöğretim müfredatıyla zenginleştirildiği Türkçe- İngilizce bir eğitim programı takip edilir. The International Middle Years Curriculum 11-14 yaş aralığına yönelik olarak hazırlanmış kavram odaklı, öğrenme ve düşünme becerilerini geliştiren, kapsamlı bir eğitim müfredatıdır. Anlam yaratma, bağlantı kurma, fikir geliştirme yetkinlikleri edinmelerini sağlayan bu müfredat ile öğrencilerin tam öğrenmeyi gerçekleştirirken, çok kültürlü ve global bakış açısı ile “dünya insanı” profilini yakalamaları sağlanır.

 

Edexcel International Lower Secondary Curriculum

Okulumuz 5. Sınıf öğrencileri, seviye gruplarına göre düzenlenen İngilizce Hazırlık Programı ile haftalık 20 saatlik yoğunlaştırılmış İngilizce derslerinde yabancı dil okuma, konuşma ve yazma becerilerini en üst seviyeye ulaştırırlar. Yoğun yabancı dil programı ile öğrenciler, Trinity College London’ın GESE ve ISE sınavlarına girerek, 6. Sınıfa CEF kriterlerine göre B2+ seviyesinde geçerler. Öğrencilerimiz hazırlık sınıfında aldıkları İngilizce eğitiminin yani sıra ikinci yabancı dil eğitimine de devam ederler (Almanca/İspanyolca/İtalyanca). 6. 7. 8. Sınıflarda Edexcel International Lower Secondary programı (Uluslararası İngiliz Ortaokul Müfredatı) ile zenginleştirilmiş MEB müfredatını takip eden öğrenciler, 8. Sınıfın Uluslararası İngiliz Ortaokulu bitirme sınavına girerek çift diploma ile mezun olabilirler.

Edexcel, merkezi İngiltere’de bulunan çok uluslu bir eğitim ve uluslararası sınav organizasyonudur. İngiliz Müfredatı çerçevesinde eğitim veren okulların sınavlarını düzenleyen merkezin uluslararası geçerliliği bulunmaktadır. İngiltere içinde ve dışında en çok uluslararası okulda programı okutulan eğitim ve sınav sağlayıcısıdır. Edexcel International Lower Secondary Curriculum 12-14 yaş grubu arasındaki öğrencilerin İngilizce, Matematik ve Fen Bilimleri konusunda ileri bilim eğitimi alması için hazırlanmış, dünyada 55’ten fazla ülkede uluslararası okullarda, İngiltere’de 400’e yakın uluslararası özel okulda kullanılmakta olan bir müfredat programıdır. Konusunda uzman Ortaokul öğretmenleri ve araştırmacılar tarafından İngiliz Eğitim sisteminde Key Stage 3 için hazırlanmıştır. Bu program İngiliz devlet ortaokullarında uygulanan müfredatın uluslararası hale getirilmiş versiyonudur ve geçerliliği devlet okullarından alınan diploma ile aynıdır ve öğrenciyi İngiliz uluslararası Lise sistemine hazırlar. Programı tamamlayan öğrenciler, British Council tarafından verilen ve İngiltere’de değerlendirilen yeterlilik sınavına girerek İngiliz Uluslararası Ortaokulu Diploması alırlar.