KURUMSAL KAYI ADI ÖZLÜ SÖZLER


ÖZLÜ SÖZLER

“Türklerin yürekleri temizdir. Onlarda batıl fikirler, basit düşünceler yoktur. Türklerin vücutları ve sesleri gibi konuştukları dil de azametlidir. Her Türk kendini aslan, düşmanı av, atını ceylan sayar.” (Semame İbni Eşref)

“Ey Türk! Titre ve kendine dön.” (Bilge Kağan)

“İmtihanı geçen, kendini yere deviren adam olmak gerek evlat. O zaman en büyük pehlivan da sensin, en büyük kahraman da.” (İbni Arabi)

“Allah bir yiğit çıkarır. Onun sancağı altında tüm alemi birleştirir. Onun evlatları da Konstantiniyye'yi de feth eder. Kudüs'ü de alır. Mekke ile Medine'ye de hizmet eder.” (İbni Arabi)

“Eğer gök kubbeyi mazlumların çığlıkları dolduracaksa, kutsal bildiğimiz töremiz, dilimiz, dinimiz ve toprağımız zalimler tarafından çiğnenecekse bizim kışlağımız olsa ne yazar olmasa ne yazar!” (Ertuğrul Gazi)

 “Sık sık verilen aynı öğütten sıkılma. Çünkü bir çiviyi çakabilmek için defalarca vurmak gerekir…” (Mevlana)

 “Cahil, alimi tanımaz çünkü o, hiç alim olmadı. Alim cahili tanır, çünkü o eskiden cahildi. Cahillerin yanında bir kitap gibi sessiz ol.” (Mevlana)

 “Geçmişini iyi bil ki, geleceğe sağlam basasın. Nereden geldiğini unutma ki, nereye gideceğini şaşırmayasın…” (Mevlana)

 “Merhamette güneş gibi ol; cömertlikte akarsu gibi ol; tevazuda toprak gibi ol; ayıpları, kusurları örtmekte gece gibi ol.” (Hz. Mevlânâ)

 “Akıllı kimsenin lisanı kalbindedir. Düşünerek söyler.” (Hz. Ali)

 "İnsanları yükselten iki büyük meziyet vardır: Erkeğin cesur, kadının iffetli olması. Bu iki meziyetin yanı başında her iki cins, kadınla erkeği şereflendiren tek bir fazilet vardır: Vatana -icabında her şeyi tereddütsüz feda edecek kadar- bağlı olmak. Bu meziyetler ve bu fazilet en büyük kahramanlığı; hayatın elemine, kederine karşı fütursuz kalmayı ve ağır hadiselerin acılıklarına göğüs germeyi doğurur. İşte Türkler bu çeşit kahramanlardandır ve ondan dolayı Türkler öldürülebilirler; lakin mağlup edilemezler."  (Napolyon)

 “Ey Türk, Oğuz Beyleri! İşitin / Yukarıda mavi gök çökmezse / Aşağıda yağız toprak delinmezse / Senin dilini, Senin töre’ni, kim bozabilir?” (Orhun Kitabeleri)

 “Bu memleket tɑrihte Türktü, hɑlen Türktür ve ebediyen Türk olɑrɑk yɑşɑyɑcɑktır.” (Mustafa Kemal Atatürk)

 “Tɑnrı onlɑrɑ Türk ɑdıηı verdi ve onlɑrı yeryüzüne hɑkim kıldı.” (Kɑşgɑrlı Mɑhmut)

 “Türk askeri cesurdur. Anavatanını sever ve onun için gerekirse çekinmeden canını feda eder.” (Albert Einstein)

 “Türkler öldürülebilir, lakin mağlup edilemezler.” (Napolyon)

 “Adaleti çiğneyen devlet adamlarını cezalandırmayan milletler çökmek zorundadır.” (Hz. Muhammed)

 “Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi,

 Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.” (Kanuni Sultan Süleyman)

 “Bir insanda fazl ve hüner, kerem ve ihsan olmadıktan sonra o adamla duvardaki resimler arasında ne fark fardır.” (Dede Korkut)

 “Bir kötü taş bir altın kâseyi kırar, ama ne taşın kıymeti artar, ne de altının değeri düşer.” (Dede Korkut)

 “Sen iyi hareketlerde bulun ki fena düşünen kimse, senin noksanını söylemeye mecal bulamasın.” (Dede Korkut)

 “Kişinin gücü günün birinde tükenir ama biIgi yaşar. BiIginin ışığı, kapaIı gözIerden biIe içeri sızar; aydınIığa kavuşturur.” (Şeyh Edebali)

 “HaI biI, ahvaI biI, gönüI biI.” (Şeyh Edebali)