AKADEMİK ULUSLARARASI PROGRAMLAR PBS


Yeni çağın en önemli eğitim yaklaşımlarından biri olan “SW-PBIS - School Wide Positive Behavior and Intervention Support / ODGE – Okul Temelli Olumlu Davranış Geliştirme Programı”, okul ruh sağlığı kapsamında yürütülen uluslararası bir öğretmen-öğrenci eğitimi programıdır. Amerika Birleşik Devletleri’nde müfredata da geçmiş olan bu çalışma, öğretmenler için yenilikçi müdahale stratejileri geliştirirken, sorunlu durumlarda pro-aktif olabilmelerini sağlayarak duygusal ve sosyal yönden gelişmiş, oto kontrolü olan, farkındalığı gelişmiş, bağımlılıklardan uzak, akademik başarısı yüksek, öğrenciler yetiştirir. Duygusal ve davranışsal sorunlarla karşılaşan öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin , ihtiyaçlarına göre bu sorunlarla baş edebilmeleri için geliştirilen toplu ve bireysel müdahale yöntem ve stratejilerini kapsayan bir eğitim programıdır.

1. Aşama - Okul Geneli Değerler Eğitimi “Olumlu Yaklaşım Olumlu Okul İklimi” Okul ortak alanları ve sınıf ortamı değerlerimizin belirlenmesi ve uygulaması. Temel hedefleri arasında, bireysel ve toplumsal değerleri benimseme ve bu değerlerin temelinde bir yaşam biçimi oluşturma olan PBS-Positive Behavior Support / ODGE-Olumlu Davranış Geliştirme destek programı kapsamında; her okul vizyon, misyon ve ilkeleri çerçevesinde kendisine ait öznel yaşam değerlerini ve bu değerler temelinde olumlu davranış geliştirmeye yön verecek beklenen davranışları belirler. Bu aşamadaki çalışmalar öncelikle okul genelini hedefler.
Birinci aşamada, “Olumlu Okul İklimi”ni geliştirmek amacıyla öğretmen, öğrenci ve veli PBS takımları oluşturularak belirlenen okul ortak değerleri üzerinden “PBS Uzmanları” eşliğinde yapılan eğitimlerle sistem, biçem ve işleyiş çalışmaları yapılarak okul genelinde uygulamalar gerçekleştirilir. Okul kültürünü besleyecek bu çalışmalarla PBS sistemi tabandan yayılmaya başlar.

2. Aşama – Sınıf Düzeyi Eğitimleri “Risk Altında Olan Öğrencilere yönelik önlem ve müdahale stratejilerinin belirlenmesi ve uygulaması. Birinci aşamayla başlatılan PBS sistemi eğitim ve uygulamaları bu aşamada sınıflara yönelik bir hale gelir. PBS sınıf çalışmalarıyla sınıflardaki dinamiklerin gözden geçirilmesinin ardından değerlerin sınıf içindeki yansımaları özdenetim ve olumlu ilişkiler bazında geliştirilir.
Sınıf düzeyi eğitimleri kapsamında, Öğrenci Günlük Öz Değerlendirme ve Takip Sistemi ile, her bir öğrenciyle yapılan çalışmada, öğrencinin kendine yönelik farkındalığı, çok yönlü düşünebilme, problem çözme, plan yapabilme ve özdenetim becerisini geliştirmesini sağlanırken; öğretmenlerin de her bir öğrenciyi çok daha detaylı ve yakından tanıma, takip etme, oluşabilecek sorunları öngörebilme ve en uygun ödüllendirme sistemini kullanabilmelerine olanak verilir.
Öğrenci Günlük Öz Değerlendirme ve Takip Sistemi’nin en önemli getirisi, akademik başarısı düşük, öğrenme problemleri, çeşitli psikopatolojiler, davranış bozuklukları, yanlış yerleşmiş alışkanlıklar ve özellikle toplum içerisinde kabul görmeyecek biçimde oluşmuş davranış kalıpları oluşturmuş risk taşıyan öğrenci grubunda olan önergen ve ergenlerin doğrudan tespit edilebilmesi ve önlem alınarak öğrencilerin sosyal & duygusal becerilerini geliştirmesi böylelikle akademik başarıyı artırmasıdır. Ayrıca, Değerler Eğitimi, Ses Kullanımı, Beden Dili, Aktif Süpervizyon, Etkili İletişim Eğitimi, Sınıf Yönetimi ilkeleri ve Öğretmenin Rolü, Öğrenci Günlük Öz Değerlendirme ve Takip Sistemi, İşlevsel Davranış Analizi ve Yönlendirme Sistemi, Ana – Baba Okulu gibi eğitimlerle; bütün yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerin olumlu davranış geliştirmeye yönelik ilgi ve farkındalıkları arttırılarak öğrendikleri tüm yöntem ve teknikleri sistematik bir şekilde okul ve aile yaşantılarına yansıtacakları ortamlar oluşturulacaktır. 

3. Aşama – Bireysel Eğitimler “Yüksek Risk Altında Olan Öğrencilere Yönelik önlem ve müdahale stratejilerinin belirlenmesi ve uygulaması. Birinci ve ikinci aşamalarda gerçekleştirilen tüm uygulama ve müdahale yöntemlerine rağmen henüz istendik düzeye gelemeyen öğrencilere yönelik PBS’e özgü bireysel ve öznel strateji ve müdahale yöntemleri uygulanır. Öğrencinin sergilediği sorunlu davranışların olumluya dönüştürülmesi için her ders öğretmeni öğrenciyi faklı zamanlarda değerlendirerek davranışın nedenini araştırır, durumu değerlendirerek öğrencinin nerede, ne zaman, hangi şartlar altında ve ne tür bir problem davranışı sergilediği ayrıntılı olarak tespit edilir. Bu aşamada yapılan değerlendirme çalışmalarında PBS Uzmanları ile birlikte okulun Psikolojik Danışmanları ve PBS takımları etkin rol oynar.