AKADEMİK ULUSLARARASI PROGRAMLAR REGGIO EMILIA


BİR EĞİTİM HİKÂYESİ: REGGİO EMİLİA YAKLAŞIMI

Okul öncesi eğitimi kavramı, çocuk gelişimi ile ilgili yapılan ilk çalışmalarla birlikte ortaya çıkmıştır. Çocuk gelişimi ile ilgili ilk bilimsel kayıtlar, 18.yüzyıl da Pestalozzi’nin kendi çocuğu ile ilgili yaptığı gözlemlere dayanmaktadır. Yirminci yüzyılın başlarında ortaya konan Darwin’in Evrim Teorisi, bu alanda çalışan birçok eğitim kuramcısını etkilemiş ve bu çalışmaların bilimsel boyuta taşınmasına neden olmuştur. Çocukların kendi gayreti ile öğrenmelerine çok önem veren dönemin ünlü Alman pedagogu Fröbel, kurumsallaştırılmış okul öncesi eğitim modelini ilk geliştiren kuramcı olmuştur. Bu dönemde erken çocukluk eğitimi konusunda önemli araştırmalara dayalı yaklaşımlar ortaya konulmuş ve bu yaklaşımların uygulandığı okullar açılmıştır.

Reggio Emilia Eğitim yaklaşımının serüveni  ise  II. Dünya Savaşının bitiminden kısa bir süre sonra, Reggio Emilia’nın 50 kilometre kuzey batısındaki  Villa Cella adındaki küçük bir köyde başlamıştır.  Savaştan yeni çıkmış olan bu köyde aileler Almanların geri çekilirken bıraktıkları tank, kamyon gibi savaştan arta kalanları satarak ve yıkılan binalardaki sağlam tuğlaları kullanarak, köyün çocukları için bir okul  inşa etmeye başlarlar. Yirmi yaşında genç bir öğretmen olan Malaguzzi bunu duyar duymaz ne olup bittiğini anlamak için köye gider. Köye vardığında tuğlalar taşıyan kadınları görür ve ne yaptıklarını sorar. “Bizim çocuklarımızın da eğitim alma hakları var ve biz onlar için bir okul yapıyoruz” yanıtını verir kadınlar. Çocukları için yoktan bir okul var etmeye çalışan aileler, Malaguzzi’nin öğretmen olduğunu duyunca kendilerine yardımcı olmasını  isterler. Malaguzzi  gülümseyerek “benim çok fazla deneyimim yok, fakat elimden gelenin en iyisini yapmak için söz veriyorum. Biz birlikte ilerlerken ben de öğreneceğim ve çocuklarla birlikte çalışırken öğrendiğim her şeyi  onlara da öğreteceğim” diye yanıtlar. Malaguzzi’nin  bu cümlelerinin içinde ifadesini bulan “Çocuktan gelen müfredat” anlayışı, yaklaşımın temel felsefesini oluşturmuştur.

Eğitimin farklı alanlarında çalışarak, eğitim kariyerini sürdüren yaklaşımın kurucusu  Loris Malaguzzi;  John Dewey,  Erik Erikson, Jean Piaget ve  Lev Vygostsky  gibi bazı eğitim felsefe ve kuramcılarından etkilenmiş ve Reggio Emilia Yaklaşımını  sosyal  yapılandırmacı bir anlayışla tasarlamıştır. 

Yaklaşımın dayandığı dört temel prensip vardır.

1. Çocuk İmajı(Çocuğun 100 Dili)

2. Öğretmenin Rolü

3. Uzun Süreli Projeler (Progettazione)

4. Çocukların Öğrenme Serüvenini Kaydetmek  (Dokümantasyon)

5. Üçüncü Öğretmen Olarak Çevrenin Rolü