OKULLARIMIZ ANADOLU LİSESİ LİSE REHBERLİK


KAYI ANADOLU LİSESİ / REHBERLİK  

Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel tercih sürecidir. Öğrencilerimizin; ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini görüşme, gözlem, test ve envanterler yardımıyla tanımak, onları anlamak ve doğru yönlendirebilmek, öğrencilerimize yönelik yapılan rehberlik hizmetlerinin temelini oluşturmaktadır.

Öğrencinin kendini tanıması, akademik başarı ve becerilerini geliştirmesi, olumlu kişisel özellikler kazanabilmesi amaçlanmaktadır.

Öğrencilerin yaş ve gelişim düzeyleri dikkate alınarak kendilerine ve çevrelerine duyarlı, temel yaşam becerilerini kazanmış bireyler olarak yetişmelerine fırsat ve ortam sağlayacak çalışmalar yapılmaktadır.

Okul hayatı boyunca okul-aile-öğrenci üçgeninde temel ve yapıcı iletişim köprüsü niteliği taşıyan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimimiz; öğrenci merkezli programlarla öğrencilerimizin kendilerini tanımalarına ve yeteneklerini ortaya çıkarmalarına olanak sağlamakta, ilgi ve yeteneklerinin farkında olan, gelişmeye ve öğrenmeye açık, mutlu ve sağlıklı bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

Rehber Öğretmen Kimdir?

Öğrencileri tanıyıp anlayarak, kişisel özellikleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda hedeflerine ulaşabilmesi için kurumun imkânlarından maksimum düzeyde faydalanıp verim alınmasını sağlamakla görevli kişidir. Rehber öğretmenler;  İdare, öğretmenler ve öğrenciler arasında denge kuran, ekip çalışmasına yatkın, işlerini takip eden kişilerdir.

 

Rehberlik Hizmetlerinin Genel Amaçları:

• Öğrencilerin insanlarla sağlıklı ilişkiler kurabilmesine,

• Çalışmayı zevk hâline getirmelerine ve serbest zamanlarını iyi kullanmalarına,

• Öğrencinin sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimine,

• Öğrencinin özgüven ve özsaygı geliştirebilmesine,

• Öğrencinin problem çözme ve sorunla baş etme becerisinin gelişmesine,

• Sahip olduğu yeteneklerinin farkına varmasına ve kendini tanımasına,

• Öğrencinin kendine ve hayata olumlu bakabilmesine,

• Kendi gücünün ve sınırlarının farkına varmasına,

• Başarılı olması ve amacına ulaşabilmesi için gerçekçi hedefler belirleyebilmesine yardımcı olmaktır.  

 

Rehberlik Birimimizin Amacı:

Lise rehberlik biriminde, öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize yönelik çalışmalar ve etkinlikler yapılır. Hedefimiz öğrencilerimizin başarılı, özgüvenli ve mutlu olmalarıdır. Rehberlik programlarında öğrencilerin özgüvenlerini, temel sosyal becerilerini, sorun çözme becerilerini destekleyici bireysel ve grup aktiviteleri düzenlenir. Aynı zaman da üniversite sınav sistemi TYT-AYT'ye dair akademik başarıyı arttırmak adına yapılan çalışmalar, lise rehberlik biriminin önemle üzerinde durduğu çalışmalar içerisindedir.