OKULLARIMIZ ORTAOKUL ORTAOKUL REHBERLİK


ORTAOKUL / REHBERLİK

 

KAYI Ortaokulu Rehberlik Birimi olarak, öğrencilerimizin duygusal, sosyal ve akademik gelişimlerinin takibi ve geliştirilmesi odaklı yürüttüğümüz çalışmalarımız sonucunda öğrencilerimizin kendilerine ve çevrelerine dair farklıklarının, özgüvenlerinin, sorumluluk bilinçlerinin, problem çözme ve iletişim becerilerinin gelişmesi öncelikli hedefimiz. Bu noktada söz konusu becerilerinin, farkındalıklarının gelişimi ve sağlıklı benlik algılarının oluşumu için KAYI Ortaokulu Rehberlik birimi olarak yıl boyunca yürüttüğümüz tanıma ve gelişimsel takip amaçlı çalışmalarda okula uyum, arkadaşlık ilişkileri, sosyal beceri çalışmaları, ergenlik dönemine dair fiziksel ve psikolojik değişikler, duyguların yönetimi, sınav kaygısı ve verimli ders çalışma alışkanlıkları konuları çalışma gündemlerimizin ana maddelerini oluşturuyor.

Bu çalışmalar sırasında yine okulumuzun diğer birimlerinde de olduğu gibi öncelikle öğrencilerimizi doğal ortamlarında ve grup içerisinde sosyal çevreleri ile birlikte gözlemleyerek tanımayı sağlayan sınıf içi gözlemlerden ve grup çalışmalarından faydalanıyoruz. Öğrencilerimizle sınıf içi gözlemlerimiz ve grup çalışmalarımız sırasında ilk temas kurulduktan sonra, süreci bireysel görüşmelerle devam ettiriyoruz. Bireysel görüşmeleri; öğrencilerimizin kendi ihtiyaçları doğrultusunda, siz velilerimizin ve öğretmenlerimizin aktardığı değerlendirmeler ile başlatıyor ve sürdürüyoruz.

Bireysel görüşmeler, sınıf ve grup çalışmaları, sınıf gözlemleri, bilgilendirici seminerler ve envanter uygulamaları yoluyla öğrencilerimizle birlikte yürüttüğümüz bu çalışmaları okulda ve evde destekleyebilmek adına ihtiyaçlarımızın analizi ve değerlendirilmesi sonrası belirlenen konularda öğretmen ve veli seminerleri düzenliyoruz.