OKULLARIMIZ ANAOKULU REGGIO ATÖLYELER SANAT ATÖLYESİ


Resim, Plastik Sanatlar ve Grafik

Çocuklar kendilerini ifade etmek için yüz farklı dil kullanırlar. Resim, heykel, seramik gibi çalışmalarda çocuk kendini ifade etme imkanı bulur ve kendini ifade ettiği ölçüde gelişir. Bu süreç; ileride ki iletişim becerilerinin temelini oluşturur. Çocuklar sanat atölyesinde iç dünyalarını dışa yansıtma imkanı bulur. Farklı bakış açıları geliştirerek hayal dünyasını destekler. Ayrıca çocuklar farklı renk ve yansımalarla tanışır. Çizim ve grafik ile iki boyut ile tasarlanan çalışmalar daha sonra plastik sanatlar aracılığıyla üç boyuta taşınır.