OKULLARIMIZ ANADOLU LİSESİ LİSE AKADEMİK PROGRAM LİSE SANAT PROGRAMLARI


 

 

KAYI ANADOLU LİSESİ / AKADEMİK PROGRAM / SANAT PROGRAMLARI

 

GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ

Okulumuzda sanat eğitimi alışılagelmiş, kalıplaşmış bir eğitimle sınırlı değildir. Çağdaş bir yaklaşımla görsel, sözel, işitsel ve dramatik sanat alanlarının tümünü kapsamakta ve bunu yanında Sanat Tarihini derinden etkileyen akım ve mitlerden yola çıkarak öğrencilerimizin yaratıcılıklarını geliştirecekleri, duygu ve düşüncelerini ortaya koyabilecekleri sanat çalışmalarını içermektedir. Sanat çalışmalarında oluşturulan 3 veya 2 boyutlu çalışmalar proje bazlı olup bir ressam bir olay veya bir akımdan yola çıkarak oluşturulur. Görsel Sanatlar Atölyesindeki çalışmalar resim, fotoğraf, heykel, kısa film, stop motion, geleneksel Türk sanatları, ahşap işçiliği; halı, kilim gibi yerel ve global sanat ve zanaat işçiliğinden oluşur.

 

Resim

Tarih öncesi insanlardan bugüne var alan resim sanatını derslerimizde sadece teknik detaylar açısından değil, hangi yüzeylere hangi araçlarla resim yapılabileceği gibi konuları ele alarak zenginleştirmekteyiz. Çizgi, form, doku, hacim, ışık gölge, perspektif, canlı figürler, farklı malzemeler ve kullanımları, kompozisyon, renk konuları dersin kazanımlarını oluşturur. 

 

 

Heykel

Heykel çalışmaları desen çalışmalarıyla bağlı olarak eskiz, çamurla şematik çalışmalar, model oluşturma, alçı kalıp süreci ve patine (boyama) alanlarında yürütülür.

 

 

Fotoğraf

Bu çalışmada öğrenciler ilk olarak kendi kameralarını nasıl daha iyi kullanabileceklerini öğrenirler. Alan derinliği, hızlı ve yavaş çekimlerle fotoğraf makinesinin neler yapabileceğini keşfederler ve farklı açılar kullanma konusunda cesaretlendirilirler. Tüm derslerde, belirlenen çekim tekniği veya konu başlığında kendi fotoğraf makineleri ile çekim yapma fırsatı bulurlar. İlginç bir geçmişi olan fotoğrafın icadını ve kısa tarihini öğrenirler. Fotoğrafa yön vermiş bir kaç usta fotoğrafçıyı inceleme fırsatı bulurlar.

 

Kısa Film 

Öğrenciler önce film çekiminde gerekli olan teknik ve kuramsal bilgi konusunda eğitim alırlar. Senaryo yazım tekniği, kameraların tanınması, objektiflerin kompozisyon üzerindeki etkileri, ışığın estetik yapısı, film çözümleme gibi konular, fotoğraf ve film örnekleri eşliğinde öğrenilir ve hazırlık aşaması tamamlandıktan sonra, profesyonel kamera, ışık, ses elemanları kullanılarak film çekilir. Öğrenciler "kurmaca" filmlerde nasıl senaryo yazıldığını, hangi teknik donanımların nasıl kullanıldığını, oyuncu seçimi ve yönetiminin nasıl yapıldığını uygulamalı olarak öğrenirler.

 

Ahşap Atölyesi 

Ağaç ve ağaç ürünleri malzeme bilgisi, ağaç işleme makineleri, el aletlerinin tanıtımı, kullanım alanları ve tekniklerinin öğrenimi ile atölyede gerçekleştirilen uygulamaları eğitimlerle el becerilerinin geliştirilmesi ve uygulama çalışmalarından oluşur.

 

Stop Motion

Stop-Motion animasyon; oyun hamurları, cutout imajlar, oyuncaklar, harfler veya çeşitli objeleri hareket ettirerek bir film yaratmaktır. Bu teknik öğrencilerin film yapımı dünyasını keşfedebilecekleri harika bir yoldur. Objeler hareket ettirilerek hareket illüzyonu yaratılır. Stop-Motion animasyon çalışmasındaki öğrenciler, film için ortak bir hikaye yazarlar, bu hikayeye göre bir dekor hazırlanır, oyun hamuru ve başka objeler de kullanarak çekim yapılır. Çekim bittikten sonra varsa seslendirme yapılır, müzik seçilir ve kurgu yapılır. 

 

MÜZİK EĞİTİMİ

Bu dersin amacı, müziği sevdirmek, temel müzik kavramlarını öğrenmelerine yardımcı olacak şarkılar, oyunlar ve danslar öğretmek, öğrencilerin sosyalleşmelerini ve kendilerini ifade etmelerini sağlamaktır. Müzik programı, öğrencileri bir müzik aleti çalmaya, beste yapmaya yönlendirir ve onların çeşitli müzik türlerine ilişkin bilgi ve becerilerini artırmalarını sağlar.

Lise öğrencileri seçmeli ders olarak; keman, piyano, gitar ya da vurmalı enstrümanlardan birini seçer, solo ya da toplu halde enstrüman çalma çalışmaları yoluyla müzikal yeteneklerini geliştirirler.

Müzik Bölümü olarak, grup ve bireysel dersi programlarıyla öğrencilerin seviyelerine uygun müzikal becerilerini grup dinamiği içinde geliştirmeyi hedefler. Programlarımız uluslararası geçerliliği olan metodlar temel alınarak oluşturulmuştur.

Müzik Bölümü olarak aşağıdaki branşlarda grup müzik eğitimi verilir:

• Solfej ve temel müzik eğitimi
• Piyano
• Gitar
• Bateri
• Koro, orkestra ve müzikal etkinlikler
 

Solfej ve Temel Müzik Eğitimi

Müzik Bölümü, tüm ulusal ve uluslararası profesyonel kurumlarda olduğu gibi müzik eğitimini solfej dersleri ile destekler. Program içeriğinde nota okuma, yazma, tanıma ve seslendirme, işitsel beceri gelişimi, teori, deşifre (bir müzik parçasını ilk görüşte okuma-çalma), koro repertuarı çalışmaları yer alır.

 

Piyano Dersi

Piyano eğitimi ile öğrencilerin el-göz koordinasyon becelerileri gelişir, yazı yazmada kolay öğrenme ve güzel el yazısı yazma yeteneği kazanırlar. Parça ve nota takibi ile konsantrasyon becerileri gelişen öğrenciler, çabuk odaklanmayı öğrenir, hafızaları gelişir; kolay unutmazlar. Aynı zamanda okuduğu notayı doğru olarak çalma ve doğru tempoyu bulma dikkatini kazanırlar. Piyano çalmayı öğrenen her öğrencimiz konser piyanisti olmayabilir, ancak sanata bakış açısı gelişir ve donanımlı bir vizyona sahip olurlar.

 

Gitar Dersi

Ritim yaratma gücümüzü geliştiriren gitar eğitimi, zihni dinlendirirken öğrencilerimizin algılama ve hayal gücü zenginleştirmelerine katkıda bulunur. Müzik zevki edinen öğrenciler, parmaklarına esneklik kazandırarak, sosyal ortamlarda keyifle paylaşabilecekleri sosyal bir beceri kazanırlar.

 

Bateri Dersi

Bateri eğitimi öğrencilerimize grup olarak birlikte müzik yapmayı ve dünya müziklerini tanıtmayı amaçlar. Algılama, yorumlama, yaratıcılık ve düşünme sistemini geliştirmede destek olur, öğrencilerin yaratıcılık ve doğaçlamanın büyülü karışımını yaşamalarını sağlar. Dikkat ve konsantrasyonu, matematiksel zekayı, refleksleri geliştirir, el, ayak ve göz koordinasyon sağlar, beynin sağ ve sol lobunu birlikte çalıştırır. 

 

Keman Dersi

Teknik çalışma ve temel müzik eğitimini içeren keman eğitiminde yay tutuşu, el tutuşu, vücut duruşu, parmak tekniği, yay tekniği gibi çalgı üzerindeki yeterliliği geliştirici çalışmalar yapılır.

 

Orkestra Dersi

Renkli bir repertuvar çerçevesinde öğrencilerin hem müzik kulağının hem de şarkı söyleme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenir. Program içinde çok sesli çalışmalara da yer verilir. Bunlara paralel olarak temel solfej bilgisi ve şarkı sözlerinin anlaşılabilirliğine yönelik diksiyon çalışmaları da yapılır. Program içeriğinde nefes egzersizleri, işitme egzersizleri (tek ses, çift ses, melodi, ritim duyma), repertuvar çalışması uygulanır ve performans deneyimi edinilir.