OKULLARIMIZ ANADOLU LİSESİ LİSE AKADEMİK PROGRAM SPOR PROGRAMLARI


KAYI OKULLARI / AKADEMİK PROGRAM / SPOR PROGRAMLARI

"Spor, yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlak da bu işe yardım eder. Zeka ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler, zeka kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim."  Mustafa Kemal Atatürk

 

Spor programlarımızın amacı ruhen, fikren ve bedenen gelişmeyi sağlayan oyun ve spor faaliyetlerini yürütmektedir. Beden eğitimi ile fiziksel hareketlerin planlı bir gelişme doğrultusunda yaşantıya dönüştürülmesi hedeflenir.Beden Eğitimi ve Spor arasındaki fark;

Beden Eğitimi, bireyin beden ve ruh sağlığının gelişebilmesi için yapılan hareketlerin bütünüdür.

Spor ise bireyin beden ve ruh sağlığının gelişmesi yanı sıra belli kurallara göre rekabet ölçüleri içinde mücadele etme, heyecan duyma, yarışma ve üstün gelme amacını içerir.

 

9-10-11-12. sınıf Beden Eğitimi ve Spor dersinin amacı;

• Atatürk ve düşünürlerin beden eğitimi ve spor konusunda söyledikleri sözleri açıklayabilme.

• Bütün organ ve sistemlerin seviyesine uygun olarak güçlendirme ve geliştirebilme.

• Sinir-kas ve eklem koordinasyonunu geliştirebilme.

• İyi duruş alışkanlığı edinebilme.

• Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili temel bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıklar edinebilme.

• Ritm ve müzik eşliğinde hareketler yapabilme.

• Halk oyunlarıyla ilgili bilgi ve beceriler edinebilme ve bunları yapmaya istekli olma.

• Milli bayramlar ve kurtuluş günlerinin anlamını ve önemini kavrama törenlere katılmaya istekli olma.

• Beden Eğitimi ve Sporun sağlığa yaralarını kavrayarak, boş zamanlarını spor faaliyetleri ile değerlendirebilmek.

• Temel sağlık kuralları ve ilk yardım ile ilgili bilgi beceri tavır ve alışkanlıklar edinebilme.

• Tabiatı sevme, temiz hava ve güneşten faydalanma.

• İşbirliği içinde çalışma ve birlikte davranma alışkanlığı edinebilme.

• Görev ve sorumluluk alma lidere uyma.

• Kendine güven duyma yerinde ve çabuk karar verebilme.

• Dostça oynama ve yarışma, kazananı takdir etme kaybetmeyi kabullenme hile ve haksızlık karşısında olabilme.

• Demokratik hayatın gerektirdiği tavır ve alışkanlıklar edinebilme.

• Kamu kaynaklarını iyi kullanma ve koruyabilme.

• Spor araç ve tesisleri bilgisi.

 

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılında Okulumuzun Müsabakalara Katılacağı Branşlar;

Gençler (9-10-11-12. sınıf) Voleybol Kız & Basketbol Erkek Müsabakaları