OKULLARIMIZ ORTAOKUL ORTAOKUL AKADEMİK PROGRAM ORTAOKUL İKİNCİ YABANCI DİL


ORTAOKUL AKADEMİK PROGRAM / İKİNCİ YABANCI DİL

 

Dünyanın en çok konuşulan dillerinden biri olan Akdenizli ve coşkulu İspanyolca ile, cağdaş edebiyatın kurucu dillerinden orta Avrupalı Almanca… KAYI Okulları’nda ikinci yabancı dil öğretimi, Avrupa ülkelerindeki mevcut uygulamayla paralel olarak yapılmaktadır. İlkokul 2. Sınıftan itibaren başlayan İkinci Yabancı Dil programında öğrencilerimize Almanca ve İspanyolca seçenekleri sunarız. Avrupa Birliği Ortak Dil Kriterleri doğrultusunda hazırlanan müfredat; okuma, anlama, yazma ve konuşma becerilerini geliştirmeye yöneliktir. İspanyolca ve Almanca dillerinin konuşulduğu ülkelerin kültürlerini oluşturan ögeler yemekler, bayramlar, sanat ürünleri ve tüm klasik ritüeller; dil ve kültürün ayrılmaz bir ilişki içinde olduğu gerçeğinden hareketle, ikinci yabancı dil derslerimizi inşa ederken faydalandığımız ve dersimize kattığımız vazgeçilmez ögeler olarak karşımıza çıkar.

Hedeflerimiz:

• Almanca ve İspanyolca dillerini sevdirmek

• Güncel konuları öğrencilerin ilgilerini çekecek şekilde ele alarak bu dillerde iletişim kurmalarını cesaretlendirmek.

• Öğrencileri (Almanca FIT ve İspanyolca DELE A1/A2/B1) Dil Sınavlarına girmeleri konusunda özendirmek.

• Uluslararası geçerliliği olan bu Dil Diplomalarını Ortaokul ve Lise yıllarında almalarını sağlamak

• Çok dilli, çok kültürlü bir bakış açısı oluşturarak, farklı kültürlere karşı ilgi uyandırmak.

• Yabancı dilde iletişim kabiliyetini arttırmak ve geliştirmek temel hedeflerimizdir.

2. Sınıflarda haftada 2 saat, 3. ve 4.sınıflarda haftada 3 saat, 5. 6. ve 7.sınıflarda haftada 3 saat, 8.sınıfta haftada 2 saat, Lise Hazırlık sınıfında haftada 4 saat, 9. ve 10. Sınıflarda haftada 3, 11. ve 12. Sınıflarımızda ise haftada 2 saat olan derslerimizde öğrencilerimize dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerileri kazandırırız. Güncel metotlarla, öğrencilerimizin öğrendikleri dili günlük hayatlarında kullanma alışkanlığını edinmelerine özen gösteririz. Derslerimizde kültür tabanlı olmak üzere dört temel dil becerinin kazanılması amaçlarız. Buna göre dinleme, okuma, konuşma ve yazma çalışmaları yapılmaktadır.

Uluslararası Geçerliliği Olan Sertifika Sınavları
Öğrencilerimiz sene başında hedeflediğimiz akademik yılın sonunda eğitimini aldıkları 2. Yabancı dile göre, Goethe Enstitüsü-Fit in Deutsch ya da Cervantes Enstitüsü-DELE sınavlarına girerler. Sınavlarda elde edilen Diploma dünyanın her yerinde ve ömür boyu geçerli sayılır.

FIT ve DELE Avrupa Birliği Dil Yeterlilik sınavlarıdır. Avrupa Birliği Çerçevesi ortak seviyelerinde

• A1, A2 Temel Kullanıcı;

• B1, B2 Bağımsız kullanıcı ve

• C1, C2 Yetkin Kullanıcı sınav düzeyleri uygulanır.

• Bu sınavlarla ana dili Almanca ve İspanyolca olmayanların dil becerileri, dört ölçüt üzerinden değerlendirilir: Dinleme, konuşma, okuma, yazma.