OKULLARIMIZ ANADOLU LİSESİ LİSE AKADEMİK PROGRAM LİSE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI


KAYI ANADOLUL LİSESİ / AKADEMİK PROGRAM / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

KAYI Okulları Türk Dili ve Edebiyatı (TDED) Bölümü, öğrencilerimizin  okuma, yazma ve ifade etme eksenli bir kültürel birikimle ana dillerinde en yetkin düzeye ulaşmalarını amaçlamaktadır.                                                  

Bölüm olarak okuma kültürünün yadsınamayacak öneminden hareketle; öğrencilerimizin Türk ve dünya edebiyatının seçkin örneklerini okumaları, yorumlamaları, sorgulayıcı bir yaklaşımla çok katmanlı değerlendirmeleri ve değerlendirmelerini yazılı ve sözlü  ifade boyutuna da taşımaları  hedeflenmektedir. Bu bağlamda hazırlık sınıfından başlayarak 12. Sınıfa kadar her öğrencimiz her dönemde en az üç eser okuyacak ve her  bir eserin gerektirdiği inceleme tekniğine ve düzeyine göre yazarla buluşmak, panel düzenlemek, münazara maçı gerçekleştirmek; makale, deneme, öykü yazmak, dergi çıkarmak, kısa film çekmek, bazı eserleri sahnelemek, şiir dinletisi hazırlamak gibi çeşitli, çok yönlü çalışmalar yapılacaktır.

TDED Bölümü; eğitim programları çerçevesinde işlenen her konuyu TYT ve AYT’ye uygun olarak farklı ölçme yöntemleriyle de eksiksiz tamamlamak, eksiği kalan öğrencilerimize bireysel destek sağlamak, gerekli durumlarda acil eylem planı hazırlayıp eksiklere zamanında müdahale ederek her bir öğrencimizi başarıya ulaştırmak için gerekli tüm tedbirleri almak  ve öğrencilerimizin bizimle işbirliği yapmalarını sağlamak amacıyla sağlıklı iletişim kurmak  hedefleri doğrultusunda planlama yapmaktadır. Bu amaçla öğrencilerimiz yakından takip edilir ve ödev ve başarılarıyla ilgili olarak zamanında geribildirimde bulunulur.

TDED Bölümü; öğrencilerimizin bireysel öğrenme şekillerini dikkate alarak, ders planlaması yapar. Dramatizasyon, hafıza teknikleri, grup çalışması, öğrencilerin derse aktif katılımı gibi yöntemlerle her bir öğrencimize hitap edecek farklı öğrenme stilleri kullanılır.