ECAS PROGRAMLARI ECASARTS - SANAT EĞİTİM PROGRAMLARI


ECAS PROGRAMLARI / ECASARTS - SANAT EĞİTİM PROGRAMLARI

SANAT EĞİTİM PROGRAMLARI - Müzik, Görsel Sanatlar, Sahne Sanatları, Dans ve Sporda İleri Yeterlilik Çalışmaları

KAYI Okullarında yürütülen sanat eğitim programları ile öğrencilerin estetik algılarının gelişmesi, sanata olan duyarlılığın artması amaçlanır. Müzik, görsel sanatlar, sahne sanatları, dans ve spor eğitimleri ile öğrenciler; yetenek ve potansiyellerini keşfetme ve geliştirme imkanına sahip olurlar.

Müzik Eğitimi, öğrencileri bir müzik aleti çalmaya, beste yapmaya yönlendirir ve onların çeşitli müzik türlerine ilişkin bilgi ve becerilerini artırmalarını sağlar.

Görsel Sanatlar Eğitimi ile öğrencilerin düşüncelerini görsel olarak ifade edebilmesi ve sanat yapıtlarını anlama becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır. ​

Sahne sanatları çalışmalarıyla doğru ve etkili konuşma, iletişim, diksiyon, sahne teknikleri ve beden dili konularında kazanımlar elde edilir.

Dans Eğitim Programı ile öğrenciler, bale alanında tüm dünyada geçerliliği olan uluslararası sınavlara katılma imkanı ederek, yeteneklerini belgeleyebilirler.

Sporun bir kültür olarak benimsenmesi ile öğrencilerin özgüven, liderlik, karar verme becerilerinin gelişmesi sağlanır.