OKULLARIMIZ İLKOKUL İLKOKUL AKADEMİK PROGRAM İLKOKUL TÜRKÇE


İLKOKUL AKADEMİK PROGRAM / TÜRKÇE

KAYI İlkokulunda Türkçe derslerimizde, öğrencilerimizin kendilerini özgün ifade tarzlarını kullanarak sözlü ve yazılı olarak en iyi şekilde ifade etmelerini; dinlediklerine ve okuduklarına yönelik doğru anlama becerilerinin geliştirmelerini hedefleriz.

Türk dilinin zengin söz varlığı içinde yer alan deyimler ve atasözleri; dilin yaratıcılıkla beslenip üretilmiş kültürel anonim ürünler olarak derslerimizde sık sık kullanılır. Bunun yanı sıra, canlı bir varlık olarak sürekli gelişen ve değişimine tanık olduğumuz ifade olanakları ve yeni kavramlar; birlikte kafa yorduğumuz örnekler olarak derslerimizde yer alır. İlk okuma yazma eğitiminden itibaren görsel sanat ürünleri, şarkılar ve dans, video ve ses kayıtları Türkçe derslerimizde kullandığımız ve ürettiğimiz özgün ürünler olarak ortaya çıkar. Okuma-anlama çalışmalarımızda, sezme ve anlama becerilerini geliştirmek için tahmin çalışmalarına yer veririz. Okuma becerisinin gelişmesi, akıcı ve işitilebilir bir ses tonuyla okuma alışkanlığının kazanılması için okuma gerçekleştiririz. Ayrıca bitişik eğik el yazısının, kuralına uygun bir biçimde kullanılması yolunda çalışırken kitap harfleri kullanımı konusunda da çalışmalar yaparız. Öğrencilerimizi öğrenme süreci içerisindeki aktif öğrenme ortamında anadilini doğru ve etkili kullanan, kendini doğru ifade eden iletişim kuran, iş birliği yapan, girişimci ve sorun çözebilen, okumayı alışkanlık haline getiren, bilimsel düşünebilen, haklarını savunabilen, sorgulayabilen, çevresine uyumlu bireyler olarak yetişmelerini hedefler, bu hedefe ulaşmaları için; etkin katılımcı rolü verilerek gerçek yaşam içinde bulundukları ortamlara benzer ortamlar sunarak, onların sorun çözme becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluruz.