OKULLARIMIZ ORTAOKUL ORTAOKUL AKADEMİK PROGRAM ORTAOKUL TÜRKÇE


ORTAOKUL AKADEMİK PROGRAM / TÜRKÇE

Anadilimiz, refleks dilimizdir. Anadilimizle düşünür, kurgular, konuşur, sorgular, tartışır ve yazarız. Bunun ötesinde rüyalarımızı anadilimizle görürüz. Bu yüzden Türkçe dersi diğer tüm akademik disiplinlere ilişkin öğrenmeleri destekleyen temel derstir. Türkçeyi doğru anlama ve üst düzeyde ifade etme temel hedefine yönelik sürdürdüğümüz Türkçe derslerinde; metin incelemelerinin her türlü bilgi ve becerinin öğretilmesinin merkezinde yer alır. Programımızda okuma, dinleme, konuşma, yazma ve dil bilgisi becerilerinin gelişmesine odaklanmakla birlikte edebiyat ve dil alanlarındaki temel bilgi, terim ve kavramların öğrenilmesi de sağlanmaktadır. 

KAYI Ortaokulu boyunca öğrencilerimiz Türk ve dünya yazarlarına ait 40’a yakın yazınsal yapıtı, yaratıcı yazma-okuma, yorumlama çalışmalarıyla ayrıntılı olarak inceler. Öğrencilerimizi nitelikli yazınsal metinlerle tanıştırma ve onlarda gelişmiş bir dil zevki oluşturmanın yanında dil bilgisi çalışmalarıyla zenginleştirdiğimiz programımızla, binlerce yıllık geçmişi ve 1 milyonun üzerinde söz varlığı bulunan, dünyanın en matematiksel dilinin geniş evrenini, özgürce hareket edecekleri sınırsız bir bahçe olarak onların önüne sunarız.

Hedeflerimiz:

Türkçeyi etkin ve doğru biçimde, amaca ve hedef kitleye uygun, etkileyici bir biçimde kullanmak,

• Dil farkındalığı geliştirip Türkçeyi sahiplenmek,

• Yazım ve noktalama kurallarını doğru işletmek,

• Entelektüel bakış açısından hareketle yaratıcı ve özgün düşünceler üretebilmek,

• Okuduklarımızı, dinlediklerimizi, izlediklerimizi; anlama, analiz etme, yorumlama ve paylaşma konusunda alışkanlık kazanmak,

• Konuşma, tartışma, yazma alanlarında özgüven kazanmak,

• Becerilerimizi sergilemede, yaşamın her alanında olduğu gibi, kendi yaratıcılığımıza ve yeteneklerimize güvenmek,

• Sanata değer vererek kültürel ve sanatsal etkinlikleri izlemek ve bu etkinliklere katılım sürekliliği kazanmak,

• Çevre, yurt ve dünya sorunlarına duyarlı bireyler olmaları olma yolunda eleştirel okuma ve yorumlama becerisi geliştirmek  KAYI Ortaokulundaki Türkçe derslerinin hedefleri olarak öne çıkar.