OKULLARIMIZ ANAOKULU ANAOKULU DOKÜMANTASYON


ÇOCUKLARIN ÖĞRENME SERÜVENİNİ KAYDETMEK  (DOKÜMANTASYON)

 “DÖKÜMANTASYON OKULUN RUHUNU YANSITIR VE ÖĞRENME YOLCULUĞUNUN BİR KANITIDIR.”

Reggio Emilia yaklaşımının en önemli özelliklerinden bir diğeri de, “dokumantasyon” kavramıdır. Bu  yaklaşımının en önemli uygulayıcılarından bir olan  Carla Rinaldi’ye göre  “Dokümantasyon ne yaptığımız değil neyi aradığımızdır.”

Dokümantasyon düşünmeyi, düşüncede meydana gelen değişiklikleri, öğrenilenleri ya da öğrenilmeyenleri, davranışta, sorgulamada, yanıtlamada ve fikirlerdeki değişikleri ortaya koyar. Dokümantasyon öğrenme süreci hakkında kayıt sağlar, olaylar arasında bağlantıları ortaya çıkarır, eski deneyimleri inceleme, yenilerini planlama imkânı sunar.

Dokümantasyonun içeriğinde genellikle çocukların çalışmalarından örnekler bulunur. Bu örnekler çalışma sırasında farklı zamanlarda kaydedilmiştir. Süreç içerisinde çekilmiş fotoğraflar, videolar, öğretmenlerin yorumları, çocukların birbirleri ile konuşmaları ve düşünceleri dokümantasyonda yer alır. Bu, öğretmenlerin çocukları daha iyi anlamalarına, kendi çalışmalarını değerlendirmelerine ve dolayısıyla mesleki gelişimlerine katkıda bulunmalarına ve aynı zamanda okulun tarihini takip eden bir arşiv oluşmasına olanak sağlar

Dokümantasyon Ne Değildir?

Dokümantasyon çoğu okulda uygulanan portfolyo sunumu ile aynı değildir. Amerikan okullarında kullanılan portfolio çalışmalarında, çocuğun yaptığı resim ve artistik yaratımlar, kronolojik bir şekilde muhafaza edilir ve her çocuğun gelişim çizgisi tespit edilmiş olur. Dokümantasyon çocukların yaptığı ya da söylediği herşeyi listelemek de değildir. Dökümantasyon kavramı ile anlatılmak istenen, öğretmenlerin gözlem yapmak, not almak ve video kamera gibi yöntemlerle çocukların iç dünyasını yakından tanımaya çalışmasıdır. Bu çalışmalar tek bir çocuğa değil, tüm çocuklara odaklanılır. Tek çocuk ile ilgili bir kayıt yapılması halinde bile, amaç, çocuğun etkileşim içindeki gelişimini kaydetmektir ve öğrenme sürecini görünür hale getirmektir.