OKULLARIMIZ İLKOKUL İLKOKUL AKADEMİK PROGRAM İLKOKUL GÖRSEL SANATLAR


İLKOKUL AKADEMİK PROGRAMGÖRSEL SANATLAR

Tüm çocuklar yaratıcıdır.

KAYI Okullarında Görsel Sanatlar dersi çocuklarda var olan yaratıcılığı daha da zengin kılmak temel hedefiyle yola çıkar. Bu eğitimlerde amacımız sanatı görsel bir iletişim formu olarak kullanmada ve değerlendirmede güven ve yeterlilik kazanmaları için öğrencilerin görsel okuryazarlığını sağlayabilmektir. Görsel Sanatlar dersinde yaptığımız çalışmalarla öğrencilerimiz;

• Her alanda kullanılabilecek yaratıcı davranışlar geliştirir,

 Estetik duyguların geliştirilmesi yoluyla, sanat ve tasarımla ilgili olarak bilinçli estetik hükümler verebilir,

• Sanatsal yaratma hazzını duyar,

• Özgün düşünme, üretme ve deneme kapasitelerini geliştirirler.