OKULLARIMIZ İLKOKUL İLKOKUL AKADEMİK PROGRAM İLKOKUL SOSYAL BİLGİLER


Bireysel kimliğimiz, yakın ve uzak çevremiz, sosyal roller ve ilişkiler, üretim-tüketim döngüsü ve ekonomi okuryazarlığı, yakın tarihimize ilişkin temel bilgiler, coğrafya gibi sosyal bilimler alanına ait disiplinlere ilişkin farkındalık geliştirmek üzere, renkli ve çeşitli bir konu kapsamına sahip olan Sosyal Bilgiler dersi öğrencilerimizin ilkokul 4. Sınıfta tanıştıkları bir seçki ders olarak karşımıza çıkar.

KAYI İlkokulunda sınıf içi ve sınıf dışı yalın ama anlamlı sosyal deneylerle zenginleştirdiğimiz Sosyal Bilgiler dersi müfredatımız, farklı kimliklere ve kültürlere sahip birey ve topluluklara saygı göstermek; farklılıkları bir değer olarak el almak gerektiği algısının yerleştirilmesini önemli bir alt hedef olarak belirlemiştir. Doğa ve şehir gezileri, sergi ziyaretleri dersin destekleyici çalışmaları olarak öne çıkar.