AKADEMİK AHLAK FELSEFESİ VE ETİK DEĞERLER EĞİTİMİ DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMASI


Her ay için bir değer ya da kavram ele alınır ve her kavramın dört haftalık atölyelerde ayrıntılı şekilde işlenmesi, tartışılması sağlanır. Dördüncü ve son haftada öğrencilerin atölyeye konu olan değerler ve alt kavramlarla ilgili proje yapmaları sağlanır; böylelikle ele alınan değerin ne denli edinilip edinilmediği, davranışa dönüştürülüp dönüştürülmediği gözlenir. Her değer ya da kavramın dördüncü haftasında bireysel katılımcıların ve/veya atölyede oluşturulacak çalışma gruplarının,öğretmenleri danışmanlığında moderatör ya da eğitimcinin gözetiminde çeşitli projeler geliştirmeleri öngörülmektedir. 

Ölçme ve Değerlendirme Nasıl Yapılır? 
Öngörülen kazanımları öğrencilerin edinip davranışa dönüştürülüp dönüştürülmediği etkinlik sonlarında öğrencinin kendisini çeşitli araçlarla ifade etmesine imkân verecek çalışmalarla sağlanır. Bu amaçla ele alınan değer ya da kavramın dördüncü haftası, tamamen bu amaca göre tasarruf edilir

Eğitici Kimdir? 
Eğitici her ne kadar, sınıflarda uygulayan öğretmen olarak düşünülse de, öğretmenin merkezde yer almadığı, öğrenci ve interaktif, karşılıklı etkileşime ve paylaşıma dayalı bir eğitim süreci olması nedeniyle bütün katılımcıların (öğrenciler, öğretmenler, veliler) aynı zamanda eğitici oldukları söylenebilir. 

Eğitim Yöntem ve Teknikleri Nelerdir? 
Eğitimde kullanılacak yöntem ve teknikler arasında Sokratik Yöntem, beyin fırtınası, grup tartışması, kavram haritası, anlam haritası, düz anlatım, soru- yanıt, örnek olay incelemesi, edebiyat temelli karakter eğitimi yer almaktadır.