KAMPÜSTE YAŞAM GEZİLER ULUSLARARASI GEZİLER


GEZİLER / ULUSLARARASI GEZİLER

Niçin yurtdışı gezileri düzenliyoruz? 

Dört duvar arasında kurgulanan bir sistemden çıkarak gelişen, hızla değişen ve teknolojiye ayak uyduran öğrencilerimiz; eğitimi yaşamın içinde öğrenerek kendi gelişimlerini sağlamaktadırlar. Yerinde öğrenme temelli eğitim modelinin ortaya çıkardığı bu unsur yenilikçi temellerle öğrencilerimize eğitim temalı programlar sunmaktadır. Amacımız yaptığımız her faaliyette öğrencilerimizi bir adım daha öne taşımaktır. Onların dünya görüşüne sahip olmaları, kendine güvenen, çevresine saygılı bir birey olarak akademik hayatlarını dolu dolu geçirmelerini amaçlamaktayız. Bu nedenle KAYI Okulları olarak öğrencilerimizi kazanımlarımız doğrultusunda öğrendikleri bilgileri hayata geçirebilmek, farklı kültürleri tanımak, ufuklarını daha ileriye taşımak adına çeşitli yurtdışı geziler organize etmekteyiz.

 

ULUSLARARASI GEZİLERİMİZ

Evrenin Başlangıcı “Cern”e Yolculuk

CERN Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi anlamına gelen Fransızca Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire sözcüklerinin kısaltmasıdır. Bu kurum, İsviçre ve Fransa sınırında yer alan dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarıdır. 1954 yılında 12 ülkenin katılımıyla kurulmuş olan CERN’in günümüzde 21 tam üyesi ve 2 tam üyelik adayına ilaveten Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 3 ortak (asosiye) üyesi vardır. Türkiye’nin ortak üyelik kararı TBMM’den geçtikten sonra etkin hale gelecektir.

Programın Eğitimsel Kazanımları

CERN araştırmaları hakkında bilgi sahibi olmak

Atom üzerine yapılan bir dizi deneyi yerinde gözlemleyebilmek

Yurtdışı eğitim algısı hakkında bilgi sahibi olmak

CERN araştırma enstitüsü eğitimi almak

Yerinde öğrenme güdüsünü pekiştirmek

Akademik kariyerde gelişimi sağlamak

 

Atatürk’ün İzinde Balkanlar

Balkanlar veya Balkan Yarımadası, Avrupa kıtasının güneydoğu kesiminde, İtalya Yarımadası'nın doğusu, Anadolu'nun batısı ve kuzeybatısında yer alan coğrafi ve kültürel bölgedir. Bölge için bazı yayınlarda Güneydoğu Avrupa terimi de kullanılır. Bölge adını batıdan doğuya uzanan ve Bulgaristan'ı ikiye bölen dağ silsilesinden almıştır. Önceleri bu sıradağların adı olarak kullanılan Balkan, daha sonraları tüm bu bölge için kullanılmaya başlanmıştır. “Balkan” sözcüğüne bütün dillerde rastlanır. Balkanlar'ın bazı kısımlarındaki çok yönlü geri kalmışlık sebebiyle bölge genel olarak, Avrupa'nın sorunlu yerlerinin başında kabul edilir. Osmanlı İmparatorluğu'nun bölgedeki hükümranlığının bitişinden itibaren Balkanlar’ın paylaşımına dair sıkıntılar günümüze dek sürmüştür. Bölgede, 49 milyon civarında insan yaşar.

Programın Eğitimsel Kazanımları

Özveri ve empati kurma vasfını kazandırabilmek

Yabancı dil pratiği yapmak ve dil gelişimi sağlamak

Yardımlaşma güdüsünü geliştirmek

Balkan ülkeleri hakkında bilgi sahibi olmak

Yerinde öğrenme güdüsünü pekiştirmek

Atatürk’ün hayatı ve balkanlardaki izlerini kavrayabilmek

Avrupa’nın Derinliklerine Yolculuk

Orta Çağ’ın başlarında Avrupa derin bir duraklama dönemine girmiş, Orta Doğu ve Asya’daki birçok gelişmiş uygarlıkların gerisinde kalmıştır. Ancak Yeni Çağ’da başlayan Rönesans ve Reform hareketlerinden sonra, Avrupa tekrar askeri, ekonomik, demokratik ve teknolojik bakımlardan dünyanın diğer bölgelerini yakalayabilmiş, daha sonra da önlerine geçmiştir. Bu üstünlüklerini kullanan Avrupa ülkeleri diğer kıtalarda koloniler kurmuş, bu kıtaların ekonomik kaynaklarını sömürerek kendi halklarına diğer kıtalara kıyasla daha yüksek bir refah düzeyi sağlamışlardır.

Programın Eğitimsel Kazanımları

Avrupa’nın önemli ülkelerinin coğrafi ve tarihi unsurları hakkında bilgi sahibi olmak

Yabancı dil pratiği yapmak

Yurtdışı eğitim algısı hakkında bilgi sahibi olmak

Farklı kültürleri tanımak

Yerinde öğrenme güdüsünü pekiştirmek

Akademik kariyerde gelişimi sağlamak