ECAS PROGRAMLARI ECASAF -OKUL SONRASI PROGRAM Uluslararası Kulüpler


ECASAF - OKUL SONRASI PROGRAM / ULUSLARARASI KULÜPLER

Destination Imagination (DI)
Destination Imagination (DI), okul eğitiminin yanı sıra gençlerin günlük hayatlarında karşılaşabilecekleri basitten karmaşığa her türlü problemin çözümünde yaratıcılıklarını kullanmayı ve yaratıcı düşünceyi bir yaşam tarzı olarak benimsetmeyi hedefleyen, uluslararası alanda yaygın bir organizasyondur. Kulüp çalışmaları ile öğrenciler; yaratıcılık, eleştirel düşünme, takım içinde çalışabilme, zamanı en iyi şekilde kullanma, kendilerine has yeteneklerini geliştirme ve problem çözme becerileri kazanırlar. Öğrenciler bir ekip halinde çalışmayı öğrenmenin yanı sıra, başarılı oldukları alanları da keşfederler.
DI bir yarışma kulübüdür. Yarışma iki bölümden oluşur.
1 - Anlık Görev Yarışması: Anlık görevlerde öğrenciler verilen görevi kısa sürede ve sınırlı sayıda malzeme ile yaparken yaratıcılıklarını ön plana çıkararak, hızlı düşünme, karar verme ve kararını uygulama becerilerini geliştirirler.
2 - Takım Yarışması: Takım yarışmasında öğrenciler; tiyatro, tasarım, doğaçlama, bilim-teknik odaklı bir görev üzerinde yaklaşık 4 ay çalışır ve bir çözüm hazırlarlar. Çözümlerini senaryolaştırıp sunumunu yaparlar.
Öğrenciler, kulüp çalışmalarıyla edinmiş oldukları kazanımları kullanarak ulusal ve uluslararası platformda okulumuzu temsil ederler.

ECAS MUN (Model United Nations/Model Birleşmiş Milletler)

Model Birleşmiş Milletler Projesi, öğrencilerin delegeler çıkararak belli ülkeleri ve Birleşmiş Milletler kurumlarını temsil ettikleri eğitsel bir simülasyondur. Gerçek bir Birleşmiş Milletler Konferansı niteliği taşıyan bu etkinlikte öğrenciler, güvenlik, çevre, ekonomi, sağlık gibi alanlardaki komisyonlarda görev alırlar. Öğrenciler, dünya meseleleri hakkında yaptıkları ayrıntılı araştırmalar sonucunda gerçekçi ve bu sorunlara uygulanabilir çözümler üretir ve yasa tasarıları hazırlarlar. Farklı ülkeler hakkında bilgi sahibi olarak, dünya sorunlarına ilişkin global bir bakış açısı edinen öğrenciler; konferans sonuç bildirgesini tavsiye niteliğinde Birleşmiş Milletlere gönderirler. 

Öğrencilerin katıldıkları MUN çalışmalarında kullanılan dil İngilizcedir. Tüm çalışmaların ve konferansların İngilizce olması öğrencilerin dil bilgi ve becerilerini geliştirir. 16-25 yaş aralığındaki öğrencilerin katıldığı MUN kulüplerine lisede başlayarak deneyim kazanan öğrenciler üniversitede de MUN kulüplerindeki çalışmalarını devam ettirebilmektedirler.

Dünya Sorunlarını Masaya Yatırdılar

Anadolu Lisesi öğrencilerimiz 3-6 Haziran 2016 tarihlerinde ilk kez düzenledikleri Model United Nations Konferansı ile mülteci sorunundan, kadın ve azınlık hakları konularına kadar birçok dünya uluslararası sorunu İngilizce olarak tartıştılar.