OKULLARIMIZ ANADOLU LİSESİ ÜNİVERSİTE


KAYI ANADOLU LİSESİ / ÜNİVERSİTE

Öğrenciler, hedefledikleri üniversiteye yerleşmeyi gelecekleri açısından önemli bir basamak olarak görürler. Bu nedenle üniversite sınavını kazanıp istediği bölüme yerleşmek hemen hemen her öğrencinin hayalini süslemektedir. Bu hayallere ulaşmak amacıyla öğrencilerimiz 9. sınıftan itibaren sistemli bir hazırlık sürecinin içine girerler. Ancak sınav başarısının bir ekip işi olduğunu unutmamak gerekir.  Bizim sınava hazırlık ekibimiz veli, öğretmen ve öğrenciden oluşur.

Mezun ve 12. sınıf öğrencilerinden oluşan üniversite adayları başarı elde etmek amacıyla dershanelerden, özel derslerden, etüt merkezlerinden yardım almaktadır. Bu konuda tecrübeli öğretmenlere sahip KAYI Anadolu Lisesi öğrencileri ise bu hizmetlerin hepsinden okul çatısı altında yararlanabilmektedir.

Hedefimiz

Anlayan, sorgulayan, üreten, saygılı, sosyal,  öğrencilerimizi kendi zirvelerine çıkararak hedefledikleri üniversitelere girmelerini sağlamaktır. Bu konuda deneyim sahibi olan okulumuz tüm birikimini ve enerjisini öğrencilerine sunmaktadır.

 

12. Sınıf Üniversite Hazırlık Programı: 

12. Sınıf ders programı TYT-AYT sınavları göz önüne alarak oluşturulur. 12. sınıf öğrencilerimiz yaklaşık 1500 saat ders ve 200 saat etüt ile 43 sınava deneme sınavına katılmaktadır. Her öğrencimize, özel haftalık çalışma programı verilip takip edilir. Amacımız öğrencimize bireysel çalışma alışkanlığını kazandırırken kendini tanımasını sağlamaktır.

• Çalışma Programları

• Koçluk Sistemi 

• Ayna Sınavları ve Yansıma Çalışmaları

• Deneme Sınavları ve Analizler

• Ödevlendirme ve Ödev Takibi

• Etüt Çalışmaları (Office)

• Yaz Sonu "TYT-AYT Isınma Kampı"

• Sömestr Kampı 

• "Sınava 15 Kala" Kampları

• Geziler

• Mesleki Prova

 

Tercih Dönemi: TYT-AYT sınavları sonunda öğrencilerimizin elde ettiği puanlar rehberlik birimi tarafından değerlendirilir, veli-öğrenci görüşmeleriyle üniversite tercihleri oluşturulur.

 

9 ve 10. Sınıf Üniversite Hazırlık Programı: 

Veli, öğretmen ve öğrenci ile yapılan görüşmelerle öğrencinin nasıl bir çalışma alışkanlığı oluşturmuş olduğunu analiz ediyor, etkili ve verimli ders çalışma teknik ve yöntemlerini aktararak daha düzenli ve disiplinli çalışmasına yardımcı oluyoruz. Mesleki gelişim temellerini oluşturduğumuz 9 ve 10. Sınıf öğrencilerimize uyguladığımız çeşitli envanterler ve kişisel-bireysel değerlendirmeler ile en uygun oldukları meslek grupları konusunda bilinçlenmelerini sağlıyoruz. 10.sınıftan itibaren akademik yeterlilikleri doğrultusunda alan ayrımı ve bu alanlar ile yönlenebilecekleri üniversite ve bölümleri hakkında rehberlik ediyoruz.

11. Sınıf Üniversite Hazırlık Programı:

11. sınıf öğrencilerimiz eğitim yılına başladıkları andan itibaren bir sonraki sene girecekleri TYT-AYT sınavlarına temel oluşturacak çalışmalara katılırlar. Tüm branşlar hem okul konularında ilerlerken hem de TYT-AYT çalışmaları devam eder ve öğrencilerimiz yılda en az 6 kez deneme sınavlarına katılırlar. Böylece 12 sınıfta oluşan yoğun tempoyu 2 seneye paylaştırarak zamanı daha verimli kullanıyoruz.